จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 38
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1407
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2217
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 232580
   
   
วิธีบริหารภาษีนิติบุคคล  “เปลี่ยนภาษีให้เป็นรายได้ เปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นเงินออม”

สวัสดีครับ
        คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า “เบี้ยประกันชีวิต” นั้นสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา แต่น้อยคนที่จะทราบว่า กฎหมายระบุให้ “เบี้ยประกันชีวิต” สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้าม
        ดังนั้น ผมและทีมงานจึงได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารภาษีนิติบุคคล .. เพื่อเปลี่ยนภาษีให้เป็นรายได้ และเปลี่ยนจากรายจ่ายให้เป็นเงินออม” เพื่อบริหารภาษีของนิติบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   
       
                                                                                               ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนี้    
Current Pageid = 13