Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 38
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1042
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1539
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 270067
   
   
ชื่อแบบ : HS3000 + HS Plus2000 (ถูกและดีมีอยู่จริง)


ท่านเชื่อหรือไม่ว่า เบี้ยเริ้มต้นเพียง 10,000 ต้นๆ ได้ผลประโยชน์เหล่านี้
1. ค่าห้อง 5,000
2. วงเงินเบิกค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อครั้งต่อโรค 500,000 บาท
3. กรณีเบิกแล้วมีส่วนเกิน Phillip ช่วยจ่ายส่วนเกินให้อีก 90% สูงสุด 150,000 บาทต่อครั้ง
   ต่อโรค (ดูรายละเอียดในตาราง)
4. ได้บำเหน็จ และ บำนาญ
*อัตราเบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงตาม อายุ เพศ และขั้นอาชีพ

   
   
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนี้
 
 
   
Current Pageid = 14