Website Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 3
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1050
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1539
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 270075
   
ชื่อแบบ : Monthly Care  รับรองเงินเดือน / รับรองรายได้

รายละเอียด : วันนี้ ท่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่ในการดูแลครอบครัว หาเงิน(รายได้)เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่าย แต่หากเสียชีวิต หรือ พิการทำงานไม่ได้ รายได้ก็จะหยุด ซึ่งถ้ารายจ่ายหยุดตามก็คงไม่เป็นไร แต่ในความเป็นจริง รายได้หยุด รายจ่ายไม่หยุด (ซ้ำร้ายที่บ่อยครั้งมันเพิ่มขึ้น)
        
ดังนั้น ถ้ามีวิธีในการรับรองเงินเดือนเอาไว้ให้ครอบครัว  หมายความว่า ถ้าเราพิการ หรือ เสียชีวิต ครอบครัวยังสามารถรับเงินเดือนที่เรารับรองเอาไว้ได้ต่อไป หรือ บุตรยังคงได้ศึกษาต่อ

ตัวอย่าง : คุณพ่ออายุ 35 ปี ต้องการรับรองเงินเดือน 10,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 20 ปี เอาไว้ให้ลูก เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเขา เขาจะมั่นใจได้ว่า ลูกยังคงได้เรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดี แม้ตัวเขาจะไม่อยู่แล้วก็ตาม
        
คุณพ่อชำระเบี้ยประกัน เดือนละ 1,043 บาท สมมุติชำระเบี้ย 3 ปี เกิดประสบอุบัติเหตุพิการทำงานไม่ได้ บริษัทโตเกียวมารีน จะเป็นผู้จ่ายเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท (ปีละ 120,000) ให้กับลูกของเขาต่อไปอีก 17 ปี หรือ เท่ากับ 204 เดือน คิดเป็นเงินเดือนรวมที่จ่ายให้ คือ 2,040,000 
        
ด้วยวิธีการรับรองรายได้ / รับรองเงินเดือน นี้ก็จะทำให้หัวหน้าครอบครัว ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาจะมั่นใจได้ว่า ครอบครัวของเขา ลูกของเขา จะยังเดินไปสู่จุดหมายได้เหมือนที่ยังมีเขาอยู่ ผมจึงขอเรียกมันว่า การสร้างความรักที่เป็นรูปธรรม
*  อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับอายุ และ เพศ

 
   
 
Current Pageid = 17