จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 44
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1413
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2217
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 232586
   
   
ชื่อแบบ : Happy Cash 15/8

รายละเอียด : คุณต้องการนำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษี และ ผลตอบแทนที่ดี แต่ก็เบื่อกับการต้องไปตรวจสุภาพ ใช่มั๊ยครับ?
        วันนี้คุณไม่ต้องไปวุ่นวายกับการต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ หรือ HIV อีกแล้ว กับแบบประกันออมทรัพย์ Happy Cash 15/8 ที่ให้คุณได้ทั้งสิทธิ์ลดหย่อนภาษีและผลตอบแทนที่สูง

ตัวอย่าง : ญ.อายุ 35 ปี ต้องการบริหารเงินปีละ 100,000 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ฐานภาษี 20%)
        ดังนั้น เธอจึงเลือกแบบประกัน HC15/8 ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000* รวม 8 ปี

ปีที           เบี้ย             เงินคืนต้นปี**    เงินคืนปลายปี      เงินคืนภาษี          รวม
1          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
2          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
3          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
4          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
5          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
6          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
7          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
8          100,000               9,890                   8,791                 20,000            38,681
9                                                                     8,791                                            8,791
10                                                                   8,791                                            8,791
11                                                                   8,791                                            8,791
12                                                                   8,791                                            8,791
13                                                                   8,791                                            8,791
14                                                                   8,791                                            8,791
15                                                              879,121                                        879,121
รับผลประโยชน์รวม     79,120           1,002,195           160,0000       1,241,315
        ที่สำคัญ เธอไม่ต้องไปตรวจสุขภาพ หรือ ตรวจ HIV เธอก็สามารถได้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษี นอกจากนี้การเก็บออมอย่างเป็นระบบยังทำให้เธอได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
กำไร =  1,241,315 – 879,121 =  362,194
*  อัตราเบี้ยประกันเปลี่ยนแปลงตามช่วงของอายุ 
** เงินคืนต้นปี เท่ากับ ส่วนลดเบี้ยประกัน

 โบชัวร์
   
                                                                                             ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการนี้    
Current Pageid = 18