จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 22
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1216
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1435
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 253188
      
ชื่อแบบ :
Super Smart Annuity ซุเปอร์ สมาร์ท แอนนิวตี้ (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

รายละเอียด : Super Smart Annuity  ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรการทางภาษีที่ต้องการสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยภาครัฐได้เพิ่มวงเงินการให้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ จากเดิมไม่เกิน 100,000 บาท เป็น 300,000 บาทโดยวงเงินส่วนที่เพิ่มขึ้น 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15%ของรายได้พึงประเมิน และ เมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ของโรงเรียนเอกชน ต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ส่วนท่านที่ยังไม่เคยมีประกันชีวิตในส่วนของ 1แสนบาทแรก สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง 300,000 บาท โดย 1แสนแรกใช้ได้ทันที แต่ในส่วนที่สองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น)

Super Smart Annuity นอกจากให้ประโยชน์ในการให้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความโดดเด่นอื่น เช่น ให้ความคุ้มครองไม่ใช่แค่เพียงทุนประกัน แต่เป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่สูงที่สุด(ดูรายละเอียดผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต) มีถึง3แบบและให้เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้ตามความเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในด้านภาษี เป็นต้น

Super Smart Annuity มีด้วยกัน 3 แบบคือ
1. รับบำนาญ เริ่มที่อายุ 55-85 ปี
2. รับบำนาญ เริ่มที่อายุ 60-85 ปี
3. รับบำนาญ เริ่มที่อายุ 65-85 ปี (สำหรับท่านที่ยังมีรายได้ต่อเนื่องและยังต้องเสียภาษีเงินได้อยู่)
นอกจากนี้ ทั้ง 3 แบบ ยังมีระยะเวลาในการชำระเบี้ยให้เลือกถึง 3 ระยะด้วยกันคือ 10ปี 15ปี หรือ ครบอายุที่รับบำนาญ

ผลประโยชน์ กรณีมีชีวิตอยู่ : รับเงินบำนาญ 15% ของทุนประกันจนอายุครบ 85 ปี

ผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต :
* ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ .. ได้รับความคุ้มครองชีวิตเป็นจำนวนตาม ทุนประกัน หรือ มูลค่าเวนคืน หรือ เบี้ยประกันสะสม แล้วแต่จำนวนใดสูงที่สุด (ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างมาก เพราะลูกค้าจะได้เปรียบบริษัทประกัน)
* ในช่วงรับเงินบำนาญและยังไม่ได้รับเงินบำนาญครบ 15 งวด .. บริษัทฯจะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนกครบ 15 งวด
ตัวอย่าง ผู้หญิงอายุ 45 ปี สามารถเลือกรับบำนาญได้ตั้งแต่อายุ 55 ปี ซึ่งถือว่าเร็วมาก และ นอกจากนี้เธอยังสามารถได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนทางภาษี (สมมุติฐานภาษีที่ 30%) ได้ตลอดระยะเวลาของการชำระเบี้ยประกัน โดยผลตอบแทนตลอดทั้งสัญญามีมูลค่าสูงกว่า 5.7ล้านบาท
 
 ตัวอย่าง
     
Current Pageid = 24